Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/1/EF af 22. januar 2001 om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 35 af 06.02.2001 s. 34

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0042

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik