Direktiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 75 af 15. marts 2001, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1998) 0480

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Scadplus om udvikling af EU's jernbaner


Læs også Kommissionens tredje rapport fra august 2012 om overvågningen af udviklingen på jernbanemarkedet - KOM (2012) 0459

Læs også Kommissionens anden rapport fra december 2009 om overvågningen af udviklingen på jernbanemarkedet - KOM (2009) 0676

Læs også Kommissionens første rapport fra oktober 2007 om overvågning af udviklingen på jernbanemarkedet - KOM (2007) 0609

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik