Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 11 af 20. april 2001, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0617

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Læs også Kommissionens redegørelse for gennemførelsen af interoperabilitetsdirektiverne fra 2000 til 2005 - KOM (2006) 0660

Læs også Kommissionens statusrapport om gennemførelsen af direktivet om jernbanesikkerhed og direktiverne om interoperabilitet i jernbanesystemet - KOM (2009) 0464

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik