Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (Infosoc-direktivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 167 af 22. juni 2001, s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0628

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Kommissionens side om ophavsret generelt

Kommissionens side om direktivet

Lovforslaget L 19 af 2. oktober 2002

Læs også SEK (2007) 1556 om anvendelsen af Infosocdirektivet

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik