Planers og programmers indvirkning på miljøet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 197 af 21. juli 2001, s. 30

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0511

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Miljø) om direktivet

Naturstyrelsens side om miljøvurdering af planer og programmer

Læs også Kommissionens rapport fra september 2009 om anvendelsen og virkningen af direktivet - KOM (2009) 0469

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik