Direktiv om supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen

Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 187 af 10.juli 2001, s. 45

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Direktivet er en udbygning af Schengen-reglerne, og det betyder, at Danmark ikke er med til at vedtage reglerne, men at Danmark efter artikel 5 i Protokollen om Danmarks Stillling inden for 6 måneder kan træffe beslutning om, at Danmark gennemfører direktivet i dansk ret via en mellemstatslig aftale.


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Direktivet i Scadplus

Forslaget i PreLex (initiativ fra Frankrig)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik