Handel med frø af foderplanter samt sædekorn

Rådets direktiv 2001/64/EF af 31. august 2001 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter og direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 234 af 01.09.2001 s. 60

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0186

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik