Direktiv om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (Følgeretsdirektivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 272 af 13. oktober 2001, s. 32

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0097

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Læs også Kommissionens rapport fra december 2011 om gennemførelsen og virkningerne af direktivet - KOM (2011) 0878

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik