Direktiv om produktsikkerhed i almindelighed

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 11 af 15. januar 2002, s. 4

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0139

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Kommissionens side (DG Forbruger) om produktsikkerhedsdirektivet


Læs også Kommissionens rapport om direktivets gennemførelse KOM (2008) 0905

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik