Direktiv om maksimalgrænseværdier for pesticidrester

Kommissionens direktiv 2002/5/EF af 30. januar 2002 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L nr. 34 af 05.02.2002 s. 7

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik