Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/45/EF af 25. juni 2002 om tyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L nr. 177 af 06.07.2002 s. 21

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik