Direktiv om nittende ændring af direktiv 76/769/EØF angående begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/61/EF af 19. juli 2002 om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (azofarvestoffer)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 243 af 11.09.2002 s.15

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik