Kommissionens direktiv 2002/71/EF om ændring af bilagene til Rådets direktiver om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk og vegetabilsk oprindelse

Kommissionens direktiv 2002/71/EF af 19. august 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester (formothion, dimethoat og oxydemeton-methyl) i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 225 af 22.08.2002, s.21-28

Se også: direktiv 86/362/EØF direktiv 86/363/EØF direktiv 90/642/EØF

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik