Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 269 af 5. oktober 2002, s. 15

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Ligebehandlingsloven)

Se også Kommissionens rapport af 29. juli 2009 om anvendelsen af direktivet - KOM (2009) 0409

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik