Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 270 af 8. oktober 2002. s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0832

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik