Kommissionens direktiv om ændring af bilagene til direktiv om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester (metsulfuron-methyl) i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Kommissionens direktiv 2002/76/EF af 6. september 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester (metsulfuron-methyl) i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 240 af 7.9.2002 s.45

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik