Forbud mod handel med produketer der ikke opfylder kravene i Direktiv 2000/13, Reklame for levnedsmidler

Kommissionens direktiv 2002/86/EF af 6. november 2002 om ændring af direktiv 2001/101/EF, for så vidt angår datoen, fra hvilken det er forbudt at handle med produkter, der ikke opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 305 af 07/11/2002 s. 19

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik