Tilsyn med finansielle konglomerater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 35 af 11. februar 2003, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0213

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Se også: Kommissionens gennemgangsrapport fra december 2012 om direktivets anvendelsesområde m.m. - KOM (2012) 0785

NB I lyset af finanskrisen blev direktivet revideret i 2001 ved direktiv 2011/89/EF

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik