Rådets direktiv om ændring af direktiv om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter eller planteprodukter

Rådets direktiv 2002/89/EF af den 28. november 2002 om ændring af direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 355 af 30. december 2002, s.45

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0183

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik