Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 37 af 13. februar 2003, s. 19

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0347

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (RoHS-bekendtgørelsen)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik