Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/ EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L37 af 13. februar 2003, s. 24

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0347

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Elskrotbekendtgørelsen)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik