Kommissionens direktiv om ændring af bilagene til Rådets direktiver om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse

Kommissionens direktiv 2002/97/EF af 16. december 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, direktiv 86/363/EØF og direktiv 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester (2,4-D, triasulfuron og thifensulfuronmethyl) i og på korn, levnedsmidler af animalsk oprindelse og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 343 af 18.12.2002 s. 23-30

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik