Kommissionens direktiv om ændring af direktiv om maksimalgrænseværdier for azoxystrobin

Kommissionens direktiv 2002/100/EF af 20. december 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for azoxystrobin

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 02 af 07.01.2003 s. 33

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik