Direktiv om anvendelse af canthaxanthin i foderstoffer

Kommissionens direktiv 2003/7/EF af 24. januar 2003 om ændring af betingelserne for tilladelse til anvendelse af canthaxanthin i foderstoffer i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 22 af 25.01.2003 side 28

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik