Rådets direktiv om retshjælp ved grænseoverskridende tvister

Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 26 af 31.01.2003 s. 41 - 47

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0013

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side om grænseoverskridende retshjælp

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik