Direktiv om beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici

Kommissionens direktiv 2003/21/EF af 24. marts 2003 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 78 af 25.03.2003 side 8


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik