Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt godt ad vej

Kommissionens direktiv 2003/28/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 90 af 08.04.2003 s. 45


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik