Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/34/EF af 26. maj 2003 om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 156 af 25. juni 2003, s. 14

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0256

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Miljøstyrelsen side om klassificering, emballering og mærkning af kemikalier

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik