Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/36/EF af 26. maj 2003 om 25. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 156 af 25. juni 2003, s. 26

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0070

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
RetsinformationAndre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

NB Gyldigheden ophører 31. maj 2009 i følge Direktiv 76/769/EØF

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik