Tilnærmelse af love om fritidsfartøjer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16. juni 2003 om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 214 af 26. august 2003, s. 18

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0639

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Søfartsstyrelsens side om regler for fritidssejlere

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik