Fælles regler for det indre marked for elektricitet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 176 af 15. juli 2003, s. 37

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0125

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Scadplus' side om det indre marked for elektricitet efter marts 2011

Kommissionens side om det indre marked for elektricitet

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik