Maksimalgrænseværdierne for chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin og visse dithiocarbamater

Kommissionens direktiv 2003/69/EF af 11. juli 2003 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlormequat, lambda-cyhalothrin, kresoxim-methyl, azoxystrobin og visse dithiocarbamater

Offentliggørelse i EU-Tidende: L nr. 175 af 15.07.2003 s. 37


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik