Symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid

Kommissionens direktiv 2003/80/EF af 5. september 2003 om fastlæggelse i bilag VIIIa til Rådets direktiv 76/768/EØF af et symbol til angivelse af kosmetiske midlers holdbarhedstid (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 224 af 6. september 2003, s. 27

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik