Standard for risici og regler for plantebeskyttelsesmidler

Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 11. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår standardformuleringer for særlige risici og sikkerhedsregler for plantebeskyttelsesmidler

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 228 af 12. september 2003, s. 11

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side om optagelse af aktivstoffer

Miljøstyrelsens side om plantebeskyttelsesmidler (pesticider m.m.)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik