Overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 325 af 12. december 2003, s.31

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0452


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Fødevarestyrelsens side om zoonoser

DTU's side Zoonosecentret

Kommissionens side (DG Sundhed og Forbruger) om zoonoser

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik