Skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Kommissionens direktiv 2003/116/EF af 4. december 2003 om ændring af bilag II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF hvad angår skadegøreren Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 321 af 6. december 2003, s. 36

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Sundhed og forbrugere) om skadegørere på planter

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik