Maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl

Kommissionens direktiv 2003/118/EF af 5. december 2003 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdier for acephat, 2,4-D og parathion-methyl (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 327 af 16. december 2003, s. 25

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Miljøstyrelsens side om plantebeskyttelsesmidler (pesticider m.m.)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik