Direktiv om maksimalgrænseværdier for fenamiphos

Kommissionens direktiv 2004/2/EF af 9. januar 2004 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for fenamiphos (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 14 af 21 januar 2004, s. 10

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Link til Kommissionens side (DG Sundhed og forbruger) om pesticidrester

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik