Måling af N1-køretøjers CO2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/3/EF af 11. februar 2004 om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF for så vidt angår måling af N1-køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2001) 0543

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 49 af 19. februar 2004, s. 36

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

NB OPHÆVET ved Forordning (EF) nr. 715/2007

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik