Efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 52 af 21. februar 2004, s. 50

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0414

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:
Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik