Kvalitet og sikkerhed ved brug m.v. af humane væv og celler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 102 af 7. april 2004, s. 48

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0319

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Læs også Kommissionens rapport fra januar 2010 om anvendelsen og virkningen af direktivet - KOM (2009) 0708

Kommissionens anden rapport fra juni 2011 - KOM (2011) 0352

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om vævsloven

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik