Indslæbning af skadegørere på planter/planteprodukter og deres spredning inden for Fællesskabet

Kommissionens direktiv 2004/31/EF af 17. marts 2004 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 85 af 23. marts 2004, s. 18

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Sundhed og forbrugere) om skadegørere på planter

Plantedirektoratets side om import af planter

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik