Beskyttede zoner udsat for plantesundhedsrisici

Kommissionens direktiv 2004/32/EF af 17. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 85 af 23. marts 2004, s. 24

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Sundhed og forbrugere) om skadegørere på planter

Plantedirektoratets side om import af planter

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik