Flysikkerhed i forb. med tredjelande der benytter lufthavne i EU

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 143 af 30. april 2004, s. 76

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0008

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Læs RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS SAFA-PROGRAM - KOM (2009) 0627

NB! Ophævet ved Forordning (EF) nr. 216/2008

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik