Jernbanesikkerhed - udstedelse af licenser og opkrævning af afgifter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 164 af 30. april 2004, s. 44

Link til EU-Oplysningens statusblad

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger: 

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

ERA's side om fælles sikkerhedsindikatorer Common Safety Indicators

Læs også Kommissionens statusrapport om gennemførelsen af direktivet om jernbanesikkerhed og direktiverne om interoperabilitet i jernbanesystemet - KOM (2009) 0464

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik