Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af forbudte pesticider

Kommissionens direktiv 2004/61/EF af 26. april 2004 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af visse pesticider, som det er forbudt at anvende i Det Europæiske Fællesskab (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 127 af 29. april 2004, s. 81

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik