Dyresundhedsbestemmelser for import og transit af levende hovdyr

RÅDETS DIREKTIV 2004/68/EF af 26.4.2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 139 af 30. april 2004, s. 321

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0570

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik