Direktiv om maksimalgrænseværdier for klorforbindelse i foderstoffer

Kommissionens direktiv 2006/77/EF af 29. september 2006 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for organiske klorforbindelser i foderstoffer

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 271 af 30. september 2006, s. 53

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik