Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om kosmetiske midler

Kommissionens direktiv 2006/78/EF af 29. september 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 271 af 30. september 2006, s. 56

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
direktiv 2006/78/EF af 29. september 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler Offentliggørelse i EU-Tidende: L 271 af 30. september 2006, s. 56 Retsgrundlag: Direktiv 76/768/EØF Frist for national gennemførelse: 30. marts 2007 Forskrifter, der gennemfører direktivet: Link til Retsinformation Andre oplysninger: Link til EUR-Lex Link til Miljøstyrelsens side om kosmetik">Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik