Kommissionens direktiv om transport af farligt gods ad vej

Kommissionens direktiv 2006/89/EF af 3. november 2006 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 305 af 4. november 2006, s. 4

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik